444444

 

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

RRC and Northern Railways Recruitment for Varios 1664 Posts 2021

RRC and Northern Railway has invited applications for the recruitment to the posts of Mech. Dept, Elect Dept, Jhansi Division, Work Shop Jhansi, Agra Division Posts. Who candidates need this job may apply online before check official notification, age limit, Pay-scale, Last dates, Selection procedure Etc.

ધોરણ 1 થી 12 ના પાઠ્યપુસ્તકો ફ્રી ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો. (NCERT)


Name of Specialty :- 

 • Mech. Dept : 364 Posts
 • Prayagraj  – Elect Dept : 339 Posts
 • Jhansi Division : 480 Posts
 • Work Shop Jhansi : 185 Posts
 • Agra Division : 296 Posts

Total Posts :-

 • 1664 Posts 


Age Limits :-

 • as on 01-09-2021
 • Minimum Age: 15 Years
 • Maximum Age: 24 Years
 • Age relaxation is applicable as per rules.
 • Please read official Notification for more Age Limits Detail.

 

Educational Qualification :-

 • Candidate Should possess Matriculation or 10th Class in 10+2 examination system with minimum 50% marks.
 • For Welder (Gas & Electric), Wireman, & Carpenter: Candidates should have 8th class & ITI/ Trade Certificate.
 • Technical Qualification: ITI Certificate/ National Trade Certificate.
 • Please read official notification for more educational Qualifications detail.


 
Application Fees Detail :-

 • For SC/ ST/ PwD/ Women Applicants: NIL
 • For Others: Rs. 100/-
 • Pay the fee through Online

 
 How to Apply :-

 • Apply through official website.

 
Important Dates :-

 • Starting Date to pply Online: 02-08-2021 at 00:00 hrs
 • Last Date to Apply Online: 01-09-2021 at 23:59 hrs.


Important Links :-

આધારકાર્ડ સાથે મોબાઇલ નંબર લિંક કરવા સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!