444444

 

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

GSFDCL Forest Divisional Manager Recruitment 2021

GSFDCL Forest Divisional Manager Recruitment 2021


Gujarat State Forest Development Corporation Ltd. (GSFDCL) published an official notification for Recruitment of Divisional Manager posts. Eligible candidates can apply for this recruitment. You can view more details about this recruitment including No. of posts, name of post, Educational qualification, Age limit, Selection process, How to apply etc… You can also view official notification and other important facts about this recruitment e.g. Important links and Important dates.

Job details
No of posts: 01
Name of posts: Divisional Manager
Educational Qualification
A degree in a related field (see details in official advertisement).

ગુજરાત પરિચય બુક બજાર માં 400₹ માં મળે અહીં થી ફ્રી ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો


Salary
Rs. 30,000/-
Selection Process
The final Selection will be based on a personal interview.

How to Apply
Interested and Eligible Candidates need to remain present at the below-mentioned address for a personal interview.
Important Dates
Interview date: 24/06/2021

Important Links:

Official Notification     |   Application form & other details

Canada Life Has Kicked Off it’s Celebration Of Pride Month By raising Tha Rainbow Flag At The Company’s Offices In Montreal, Regina, Toronto, Winnipeg, And London In The UK.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!