444444

 

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Commissionerate of Higher Education (CHEGUJ) Recruitment for Adhyapak Sahayak Posts 2021

Commissionerate of Higher Education (CHEGUJ) Recruitment for Adhyapak Sahayak Posts 2021

H

Commissionerate of Higher Education (CHEGUJ) has published an Advertisement for the below-mentioned Posts. Eligible Candidates advised to refer to the official advertisement and apply for this post. You can find other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee, and how to apply are given below

Commissionerate of Higher Education (CHEGUJ) Recruitment 2020

Job Details:
Posts: Adhyapak Sahayak
Educational Qualification:
Please read Official Notification for Educational Qualification details.
How to Apply ?:
Interested Candidates may Apply Online Through the official Website.

Important Dates:
Last Date to Apply Online: 01-02-2021
Advertisement: English | Gujarati

Corrigendum – 1 | Corrigendum – 2

Apply Online: Click Here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!