444444

 

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Commissionerate of Health Recruitment for 700 Staff Nurse Posts 2020 (OJAS)

Gujarat Staff Nurse Bharti 2020: Commissioner of Health-Medical and Medical Education Gujarat Published Official Jobs Notification for the Post of Staff Nurse Class III by Medical Education Gujarat. COH is recruiting for Staff Nurse Posts Online Application Invite from Ojas Gujarat Government Jobs Official Portal https://ojas.gujarat.gov.in

OJAS 700 Staff Nurse Recruitment, Bharti 2020-21 ojas.gujarat.gov.in
COH Gujarat Staff Nurse Recruitment more details about including number of vacancies, eligibility criteria, important dates, selection procedure, how to apply and application fee, are given below:

Commissioner of Health-Medical and Medical Education Gujarat 700 Staff Nurse Vacancy Notification 2020
Total Posts: 700 Posts

Posts Name: Staff Nurse, Class-3

Age Limit: 40 years

Age Limit (as on 01-01-2020): Maximum 40 years (Age Relaxation – SC/ ST /OBC Candidates Relaxation as per on Government Rule Regulation)

Educational Qualification, Fee & Other Details: Please Read Official Notification.

Staff Nurse – Candidates should have Diploma in General Nursing Midwifery or B.Sc. (Nursing) recognized by Indian Nursing Council. More education qualification details go to official notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website www.ojas.gujarat.gov.in

Important Dates:
• Starting Date for Apply Online: 01-01-2020
• Last Date for Apply Online:
28-022-021

below The Post Content

ગુજરાતી માં સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા અહીં ક્લિક કરો

Online Apply

Official Notification

v

ગુજરાતી માં સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!