444444

 

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે ~~>અહીં ક્લિક કરો

Union Bank of India Recruitment 2021

Union Bank of India has notified vacancies for specialist officers (Senior Manger, Manager, Assistant Manager & Other) Posts 2021. Who candidates eligible and interested in this vacancy who candidates fill up form online. Candidates must be applying for this job with official website before check eligible criteria like official notification, last date, educational qualification and other jobs details

Union bank Total Posts :-

 • 347 Posts

રેલવે માં પરિક્ષા વગર નોકરી સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા અહી ક્લિક કરો

Union Bank Posts Name :-

 • Senior Manager (Risk) : 60 Posts
 • Manager (Risk) : 60 Posts
 • Manager (Civil Engineer) : 07 Posts
 • Manager (Architect) : 07 Posts
 • Manager (Electrical Engineer) : 02 Posts
 • Manager (Printing Technologist) : 01 Post
 • Manager (Forex) : 50 Posts
 • Manager (Charted Accountant) : 14 Posts
 • Assistant Manager (Technical Officer) : 26 Posts
 • Assistant Manager (Forex) : 120 Posts

Union Bank Educational Qualification :-

 • MBA
 • PG
 • CA
 • CMA
 • B.E (Civil, Electrical, Printing)
 • B.Tech (Civil, Electrical Engineer, Printing Technology)
 • Bachelor Degree (Architect)
 • Graduation 
 • MBA/PGDBA/PGDBM/PGPM/PGDM
 • B.Pharma 
 • Please read official notification for more educational qualification details.

Union Bank Age Limit Details :- 

 • 20 to 40 Years

Union Bank Application Fees :-

 • General, OBC, EWS : Rs. 850/-
 • SC, ST, PWBD : NIL
 • Payment through Debit card, Credit card, Internet banking, mobile wallets, cash cards.
 • Please read official notification for more application fees details.

Union Bank Important & Mentioned Dates :-

 • Online application starting date : 12/08/2021 
 • Online application last date : 03/09/2021
 • Printing application last date : 18/09/2021
 • Tentative date for online exam : 09/10/2021

Union Bank Important Links :-

વ્હાલી દીકરી યોજના હેઠળ 1 લાખ ની સહાય સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા અહી ક્લિક કરો

v

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!